Utilsigtede hændelser og klager

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

 

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Hvis du ønsker at indrapportere en utilsigtet hændelse, kan det gøres på: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager:

https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/