Priser

For at opnå tilskud til behandling kræves det, at der inden første konsultation indhentes en henvisning fra egen læge. Behandlingen kan være vederlagsfri, dvs. gratis. Læs mere om dette nedenfor.

Behandlingstakster, pr. 1. Januar, 2024:

 

Patienter med henvisning:

 • Første konsultation: 299,29 kr.
  Hvis man er medlem af sygesikringen “danmark”, yder denne et tilskud på 133 kr.
 • Individuel konsultation: 190,30 kr.
  Hvis man er medlem af sygesikringen “danmark” yder denne et tilskud på 88 kr.
 • Afstandstillæg: 71,63 kr.                                               Hvis man er medlem                                                         af sygesikringen “danmark” yder denne et tilskud på 10  kr.

Se priser her

OBS: Vær opmærksom på, at der ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 18 dagen før behandlingsdagen beregnes et afbudsgebyr på behandlingens fulde pris – ifølge overenskomst. Dette dækkes ikke af sygesikringen.


Vederlagsfri fysioterapi:

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet borgere med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet således, at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet. hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. For yderligere information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, herunder den dertil hørende diagnoseliste. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til henvisende læger.

Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap
For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har et svært fysisk handicap
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

OBS: Vær opmærksom på at ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 18 dagen før behandlingsdagen beregnes et afbudsgebyr på behandlingens fulde pris  – ifølge overenskomst. Dette dækkes ikke af sygesikringen.